FAQ - Kokabeats

FAQ

Polityka prywatności

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

-możliwości logowania do serwisu;

- utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Reklamacja

 Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

 Sklep Koka Beats ponosi odpowiedzialność z tytułu dostarczenia towaru bez wad a tym samym jako sprzedawca odpowiadają wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa ze szczególnym uwzględnieniem regulacji, ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta.

Sklep Koka Beats podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, jak również zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

Reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta, w szczególności w przypadku niezgodności towaru z umową należy kierować droga elektroniczną na adres e-mail sklep@kokabeats.pl lub w formie listu poleconego skierowanego na adres Koka Beats sp. z o.o. (z dopiskiem: kokabeats.pl – reklamacja).

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane klienta, jego adres e-mail, opis transakcji lub wskazanie innych okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji, żądanie klienta. W przypadku gdy dane, informacje wskazane przez klienta wymagać będą uzupełnienia, przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wezwania klienta do ich uzupełnienia.

Sklep Koka Beats zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. W przypadku niemożności dochowania wskazanego terminu, przedsiębiorca zobowiązuje się do poinformowania klienta o powyższym, wskazując mu jednocześnie termin rozpatrzenia reklamacji, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia poinformowania.

Odstąpienie, zwrot, wymiana towaru

Sklep Koka Beats działając w oparciu o regulacje ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta informuje klienta o możności odstąpienia od umowy wskazując jednocześnie na poniższe zasady.

a) w myśl regulacji ustawy z 24.06.2014 r o prawach konsumenta, klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust 2 i art. 35 rzeczonej ustawy [sprawdź – kliknij]

b) odstąpienie od umowy może nastąpić: w oparciu o złożone pisemne oświadczenie lub drogą elektroniczną(e-mail) W przypadku gdy klient odstąpi od umowy drogą elektroniczną, otrzyma (niezwłocznie) potwierdzenie - na trwałym nośniku - otrzymania informacji o odstąpieniu. 

c) do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zgodnie z art. 28 ustawy z 24.06.2014 r o prawach konsumenta bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się :

a) dla umowy, w wykonaniu której zostaje wydany towar od objęcia towaru w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,

b) w przypadku umowy, która dotyczy kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub częściami od dnia objęcia ostatniego towaru, jego partii lub części,

c) w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 34 ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta zwrot towaru, powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Zwrot zakupionego towaru prosi się o przysłanie na adres Koka Beats sp. z o.o., 02-907 Warszawa, Ul. Jodłowa 27 lok. 3 (z dopiskiem: „kokabeats.pl – zwrot).

Zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta w przypadku zwrotu towaru, Klientowi zostaną zwrócone uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później wszakże niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Klienta od umowy.

Zgodnie z art. 32 ust 2 ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient.

Zmiana sposobu płatności może nastąpić tylko na podstawie wyraźnej zgody klienta przy uwzględnieniu i zachowaniu zasady, iż zmiana ta nie będzie wiązać się dla klienta z koniecznością poniesienia przez niego z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta, w szczególności gdy:

a) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) przedmiotem świadczenia jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Klient ma prawo do wymiany zakupionego towaru bez podania przyczyny na dowolny inny dostępny w ofercie sklepu www.kokabeats.pl ciągu 14 dni od jego zakupu.


Płatności

Dajemy do wyboru trzy formy płatności:

 - gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”,

- przedpłata - przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe,

- przelewem z konta w serwisie Dotpay

Wysyłki

 Koszty wysyłki towaru leży po stronie zamawiającego .

 Koka Beats realizuje zamówienia na terenie Polski.

Paczki wysyłane są firmą kurierską SIÓDEMKA za pomocą Paczkomatów InPost lub poprzez Pocztę Polską.

Koszty wysyłki zamówień :

- PRZEDPŁATA / POBRANIE -

 InPost - 11,07 pln

Siódemka – 15,90 pln

Poczta Polska – 10,80 pln

W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec zmianie. Zostaniesz o tym poinformowany przed wysyłką zamówienia.

Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych, średni czas realizacji wynosi 2-3 dni robocze.